Ogłoszenie

 

Biuro Rady Gminy informuje, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 14 marca (poniedziałek) 2016 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borki. Tematem posiedzenia będzie:

  1. Ocena realizacji zadań statutowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Borkach.