OGŁOSZENIE

W związku z pozytywną decyzją o dofinansowaniu wniosku złożonego w konkursie grantowym w ramach projektu  „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”,

TYTUŁ MIKROPROJEKTU: „Cyfryzacja bez barier-podnoszenie kompetencji cyfrowych osób powyżej 25r.ż w gminie Borki”.

Wójt Gminy Borki zaprasza na bezpłatne szkolenia z tematyki:

  1. „Działam w sieciach społecznościowych”;
  2. „Kultura w sieci”;
  3. „Moje finanse i transakcje w sieci”;
  4. „Rodzic w internecie”;
  5. „Rolnik w sieci”;
  6. „Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów”.

Szkolenia odbędą się w okresie od 05.11.2018r. do 26.02.2019r.

Wszystkich chętnych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostarczenie go do Urzędu Gminy (I piętro, pokój nr.8); lub pobranie formularza drogą elektroniczną www.borkiradzynskie.pl  i wysłanie na adres: malgorzata.warpas@borkiradzynskie.pl.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 31 październik 2018 r.

Załączniki:

  1. Formularz zgłoszenia