Ogłoszenie

Gmina Borki sprzeda 2 pompy pochodzące z demontażu pieca co opalanego węglem kamiennym. Stan pomp dobry, możliwość obejrzenia przedmiotu sprzedaży w Urzędzie Gminy Borki, informacje dodatkowe można otrzymać pod nr telefonu 81 8574208 – P. Alina Sowa.

Oferty na zakup pomp należy składać do 31.10.2017 r. do godz. 12:00.

Formularz ofertowy