Ogłoszenie

Ogłoszenie

w sprawie składania ofert na przyznanie wyłączności w zakresie stoisk handlowych podczas Gminnych Dożynek w Krasewie

w dniu 28.08.2016 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Borkach z/s w Woli Osowińskiej informuje,

Przedsiębiorcy chcący wystawić stoiska handlowe z asortymentem:

1 stoisko popcorn i wata cukrowa

2 stoisko lody

3 stoisko balony

4 stoisko zabawki

podczas Gminnych Dożynek w dniu 28 sierpnia 2016 r. w godzinach 12.00 – 24.00 zobowiązani są do złożenia zgłoszenia w GOK w Borkach z/s w Woli Osowińskiej ( Wesoła 29, Wola Osowińska, 21-345 Borki) nie później niż do dnia
12.08.2016 r.

  1. Zgłoszenie powinno zawierać:

– Dane identyfikujące sprzedawcę( imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, telefon, NIP)

-Szczegółowy asortyment proponowany do sprzedaży

– Niezbędna powierzchnię pod stoisko( długość i szerokość)

– Dodatkowe  informacje

  1. Termin złożenia zgłoszeń upływa z dniem 12.08.2016 r.
  2. Warunkiem upoważniającym do handlu jest uiszczenie opłaty za działalność do dnia 19.08.2016 r. w kwocie 300 zł – bez względu na powierzchnię.
  3. Zabrania się samowolnego rozstawiania stoisk handlowych ( stoiska będą usuwane z terenu festynu).
  4. Lokalizacje stoisk wskaże organizator festynu.
  5. Wjazd na teren przeznaczony pod działalność handlową od godz. 10.00.

Zgłoszenie

Imię i Nazwisko……………………………………………………………………………….

Nazwa firmy…………………………………………………………………………………..

Dane teleadresowe…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szczegółowy asortyment proponowany do sprzedaży …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Niezbędna powierzchnia pod stoisko ( długość i szerokość)……………………………….

Dodatkowe informacje……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….

 

Plik do pobrania