Ogłoszenie

Gmina Borki prosi o kontakt projektantów chętnych do nawiązania współpracy w zakresie opracowania dokumentacji na renowację zabytkowego pałacu w m. Wola Osowińska.

Kontakt i szczegółowe informacje pod nr tel: 81 8574190 email: infrastruktury@borkiradzynskie.pl