Ogłoszenie

Borki, 05 kwietnia  2016 r.

            Biuro Rady Gminy informuje, że posiedzenie Komisji Rolnej odbędzie się w dniu 07 kwietnia (czwartek) 2016 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borki. Tematem posiedzenia będzie:

  1. ocena stanu dróg po okresie zimy oraz ocena realizacji zadań w zakresie remontów dróg powiatowych i gminnych.

Przewodniczący Komisji Rolnej

Stanisław Sokół