Ogłoszenie

Borki, 31 marca 2016r.

 

O G Ł O S Z E N I E

            Biuro Rady Gminy informuje, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2016 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borki. Tematem posiedzenia będzie:

  1. kontrola OSP na terenie gminy z zakresu sprawności i gotowości do sezonu letniego.