Od 19 czerwca wydarzenia sportowe z udziałem publiczności

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadza możliwość organizacji wydarzeń sportowych na obiektach sportowych na otwartym powietrzu z udziałem publiczności.
W rozporządzeniu znajdują się aktualne ograniczenia, nakazy i zakazy, zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.