Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego w sprawie podziału obwodów łowieckich

Uprzejmie informujmy, że Marszałek Województwa Lubelskiego zaktualizował projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, który zgodnie z zapisami art. 27 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz 1683, z późn. zm.) podlega konsultacjom społecznym.

Obwieszenie Marszała Województwa Lubelskiego z  dnia 8 marca 2021 r. w załączeniu.