Obwieszczenia

Obwieszczenie z dn. 27 czerwca 2016– o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Borki oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie z dn. 5 lipca 2016-o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Borki oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej