Obchody 80. rocznicy bitwy pod Kockiem

Tegoroczne obchody bitwy pod Kockiem rozpoczęły się w sobotę 5 października od Apelu Pamięci na cmentarzu wojennym z udziałem wojskowej orkiestry dętej z Dęblina i kompanii reprezentacyjnej. W uroczystości wzięli udział potomkowie gen. Franciszka Kleeberga –  prawnukowie: Anna Rumatowska, Andrzej Kleeberg i dowódca 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej płk. Michał Rohde. Sejm RP reprezentował poseł Krzysztof Głuchowski. 

Gminę Borki reprezenowała Kierownik Referatu Administracyjno-Społecznego Ewa Mateusiak. Po Mszy Świętej w intencji Gen. Kleeberga i Jego Żołnierzy odbyły się XXV Ogólnopolskie Biegi Uliczne Pamięci Generała Kleeberga, a w godzinach popołudniowych w hali widowiskowo-sportowej był XV Festiwalu Pieśni Patriotycznej oraz widowisko słowno-muzyczne „Ostatni rozkaz Generała Kleeberga”. Wydarzenie było współorganizowane i współfinansowane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Więcej: https://kock.pl/obchody-80-rocznicy-bitwy-pod-kockiem/