O nas w lubelskim magazynie Puls Biznesu

W najnowszym wydaniu lubelskiego magazynu Puls Regionu przeczytamy m. in. o milionach złotych na rewitalizację i rozdanych nagrodach Kuriera Lubelskiego Gmina na 6.

   


Przypomnijmy:
 na podstawie przedłożonej dokumentacji na realizację projektu “Nowa odsłona gminy Borki – rewitalizacja” otrzymaliśmy ponad 4 miliony złotych (Oś priorytetowa: 13 Infrastruktura społeczna; działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich). Już niebawem ruszą prace.
 w lipcu otrzymaliśmy nagrodę Gmina na 6 dla najlepszych samorządów województwa lubelskiego za sprawność w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu środków z Unii Europejskiej; zostaliśmy wybrani jako najlepszy samorząd w powiecie radzyńskim za realizację projektu “Słońce naszym wsparciem. Solary w gminie Borki”.