Nowe stowarzyszenie w Borkach z pierwszym sukcesem na koncie

W Gminie Borki działa nowe stowarzyszenie na rzecz lokalnej społeczności. Organizacja powstała 25 marca 2019 r. przy Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Borkach i nosi nazwę Stowarzyszenie „Kreatywne Borki”.

– Jesteśmy stosunkowo młodą organizacją, bo działamy zaledwie pół roku. Nasza grupa składa się w większości z młodych, wykształconych i aktywnych zawodowo i społecznie rodziców dzieci uczęszczających do ZPO w Borkach. Wielu z nas niedawno osiedliło się w tej miejscowości. Podjęliśmy decyzję o założeniu stowarzyszenia, bo chcielibyśmy spożytkować potencjał, jaki wytworzył się między nami. Zarejestrowaliśmy stowarzyszenie, by móc aplikować o środki zewnętrzne, żeby móc zmieniać rzeczywistość wokół nas, działać na rzecz szkoły i środowiska lokalnego – mówi Lucyna Panasiuk-Żurawska, prezes Stowarzyszenia „Kreatywne Borki”.

Do celów statutowych organizacji należą m.in. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju oświatowego, społecznego, kulturalnego i gospodarczego Bork i okolic; prowadzenie działalności na rzecz edukacji ekologicznej, prozdrowotnej, kulturalnej i regionalnej; inicjowanie, organizowanie i wspieranie działań na rzecz dzieci i młodzieży; krzewienie kultury fizycznej i sportu; organizowanie spotkań, imprez kulturalnych, oświatowych i sportowych integrujących lokalną społeczność.

Wszyscy zainteresowani wstąpieniem w szeregi Stowarzyszenia „Kreatywne Borki” mogą kontaktować się z organizacją mailowo, pisząc na adres: kreatywneborki@wp.pl bądź telefonicznie, tel. 516 554 425. Stowarzyszenie można też wesprzeć finansowo, przekazując środki na numer rachunku bankowego: 58 1600 1462 1821 9784 2000 0001  tytułem „darowizna na realizację celów statutowych”.

 Pierwszy sukces

20 września br. Stowarzyszenie „Kreatywne Borki” wygrało dofinansowanie w konkursie dotacyjnym dla organizacji pozarządowych. Grantodawca – Fundacja PZU, przyznała Stowarzyszeniu środki na realizację projektu pt. „Metrem do Romy – podróż po świecie musicalu”.

Konkurs „Fundacja PZU z Kulturą” zakłada upowszechnianie dzieciom i młodzieży dostępu do kultury wysokiej i poszerzanie ich wiedzy w tym zakresie. W konkursie Fundacja PZU przekazuje do 15 000,00 zł dofinansowania na projekty organizacji pozarządowych. Z 207 wniosków złożonych w tej edycji konkursu projekt Stowarzyszenia „Kreatywne Borki” znalazł się w grupie 29 przeznaczonych do współfinansowania.– To cieszy, że nasz pomysł na upowszechnianie tzw. kultury wysokiej na terenach wiejskich został zauważony i doceniony. W ramach naszego projektu grupa 50 dzieci i młodzieży z ZPO w Borkach odbędzie 2 wyjazdy na spektakle do teatrów w Warszawie: Teatru Studio Buffo i Teatru Roma oraz zwiedzi te instytucje kultury. Beneficjenci odbędą spotkanie z Januszem Józefowiczem – twórcą „Musicalu Metro”, jak również będą uczęszczać na warsztaty z wiedzy o tatrze, warsztaty piosenki musicalowej, warsztaty teatralne oraz warsztaty taneczne z choreografem. Każda z grup warsztatowych przygotuje występ wieńczący uczestnictwo w projekcie, a efekty ich pracy zobaczymy podczas gali podsumowującej projekt – tłumaczy prezes Stowarzyszenia „Kreatywne Borki”, Lucyna Panasiuk-Żurawska.

Projekt „Metrem do Romy – podróż po świecie musicalu” będzie realizowany od 1 października 2019 r. do 31 marca 2020 r. w Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Borkach. Relacje z przebiegu działań w kolejnych numerach „Czapli”.