Nowe możliwości współpracy

Wójt Gminy Borki informuje wszystkich przedsiębiorców i rolników z terenu Gminy Borki zainteresowanych polsko-węgierską współpracą (eksport swoich produktów) i prosi o pisemną informację w terminie do dnia 24 lutego 2015 r.
Węgrzy nie mają sprecyzowanych oczekiwań lecz poszukują interesujących produktów z branży rolniczej i przemysłowej. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Borki lub telefonicznie pod nr telefony 81 8574228.