OD MARCA BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ NOWE DOWODY OSOBISTE: E-DOWODY

Od marca będą wydawane nowe dowody osobiste z warstwą elektroniczną. W poniższym materiale graficznym prezentujemy informacje na ten temat.
WAŻNE: posiadacze obecnych ważnych dowodów osobistych nie muszą wymieniać dowodów na nowe przed upływem ich ważności.