Nasze nagrody i wyróżnienia

Gmina Borki wykazuje się znaczącą aktywnością w wielu dziedzinach, za co była wielokrotnie wyróżniana ważnymi nagrodami na wszystkich szczeblach, w przeważającej większości ogólnopolskim.
Niżej prezentujemy nasze najważniejsze wyróżnienia.

ROK 2019 

1.  Nagroda Wójt 30-lecia Wolności RP dla ppłk rez. Radosława Sałaty w plebiscycie Orły Polskiego Samorządu (Warszawa, 14 czerwca 2019)

           

Nagroda przyznana w 30. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce za szczególne zasługi w działalności samorządowej, posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.


2.  Gmina na 6 – nagroda dla najlepszych samorządów województwa lubelskiego za sprawność w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu środków z Unii Europejskiej; przyznawana  przez Kurier Lubelski przy udziale  Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Lubelskiego (Lublin, 18 lipca 2019).

 

Gmina Borki otrzymała nagrodę za realizację projektu Słońce naszym wsparciem. Solary w gminie Borki.


3. Business Excellence – nagroda Lubelskiego Klubu Biznesu w Programie Promocji Gmin.

Gmina Borki  otrzymała nagrodę w kategorii GMINA PROOBYWATELSKA na postawie szczegółowej ankiety (w której wykazano liczne działania podejmowane na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców) oraz audytu przeprowadzonego przez przedstawicieli Lubelskiego Klubu Biznesu.

4. Gmina Przyjazna Seniorom – nagroda przyznana przez  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie za promowanie innowacyjnych, wieloaspektowych działań na rzecz osób starszych. 
Ważne Gmina Borki otrzymała nagrodę jako jedna z trzech gmin spośród 213 gmin w województwie lubelskim.