Narodowy Spis Powszechny

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Borki znajduje się stanowisko do samospisu internetowego, pokój nr 14.
Służymy również pomocą przy wypełnianiu formularzy.
Zapraszamy!

Banner informacyjny o Narodowym Spisie Powszechnym, osoby na niebieskim tle, napis “wejdź na spis.gov.pl i spisz się! Spis trwa od 1 kwietnia”,