Nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny

W dniu 18 lutego 2016 r. wchodzi w życie opublikowane w dniu 3 lutego 2016 r. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 141).

Na mocy Rozporządzenia wnioski o przyznanie wsparcia będzie można składać w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta na formularzu opracowanym przez Agencję Rynku Rolnego wyłącznie w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. od dnia 18 lutego 2016 r. do dnia 18 marca 2016 r.

Z uwagi na fakt, iż powyższy termin ma charakter materialny, Agencja może rozpatrywać jedynie wnioski, które zostaną złożone w tym terminie. W przypadku nadania wniosku za pomocą operatora pocztowego, decydować będzie data stempla pocztowego.

Wszystkie wnioski, które zostaną złożone bezpośrednio w ARR lub nadane w placówce operatora pocztowego przed dniem 18 lutego 2016 r. oraz po dniu 18 marca 2016 r. będą rozpatrywane negatywnie, dlatego zwracamy się z prośbą o zwrócenie uwagi na termin składania wniosku.

pdf Warunki uzyskania wsparcia finansowego przez producentów mleka w ramach „Tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych” (.pdf)

pdf Załącznik nr 1: Wniosek o udzielenie wsparcia producentom mleka Tnp1_W1 (.pdf)

pdf Załącznik nr 2: Zgoda współposiadaczy gospodarstwa rolnego (.pdf)

pdf Warunki uzyskania wsparcia finansowego przez producentów świń w ramach „Tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych” (.pdf)

pdf Załącznik nr 1: Wniosek o udzielenie wsparcia producentom świń Wpw_P1_f1 (.pdf)

pdf Załącznik nr 2: Zgoda współposiadaczy gospodarstwa rolnego (.pdf)

pdf Załącznik nr 3: Oświadczenie małżonków o wspólności majątkowej gospodarstwa rolnego (.pdf)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 141 (.pdf)