Nabór wniosków o usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wójt Gminy Borki informuje, że w związku z możliwością uzyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie z zakresu: Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, przeprowadzona zostanie inwentaryzacja ilości odpadów znajdujących się na terenie gminy Borki.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do rolników z terenu gminy Borki, którzy posiadają odpady typu: folia rolnicza, siatka, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i worki typu Big Bag o wypełnienie formularza do dnia 25 czerwca 2021 r.

Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Borki dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie.

Wniosek dostępny jest w linku poniżej i w Urzędzie Gminy Borki pok.nr 4

wniosek-deklaracja-o-przystąpienie-do-programu

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Borki, pok. nr 4 w godzinach pracy Urzędu oraz pod nr tel.: 81 8574208 w. 19