Nabór wniosków na rok 2015 – „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi …”

Szanowni Państwo,

przed nami czwarty nabór wniosków do Projektu pn.: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

 

Nabór wniosków będzie trwać od dnia 03.11.2014 r. do dnia 28.11.2014 r. Wszystkie informacje dotyczące projektu oraz wniosków można uzyskać we właściwych Urzędach Gminy/Miasta które przystąpiły i biorą udział w projekcie oraz na stronie internetowej: www.azbest.lubelskie.pl

 

Wniosek