Młodzieżowa Rada Gminy Borki wybrana

13 listopada 2019 roku w sześciu szkołach na terenie naszej gminy zostały przeprowadzone wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Borki. Młodzieżowa Rada Gminy jest organem konsultacyjnym, który ma reprezentować młodych mieszkańców i mieszkanki gminy oraz prowadzić działania na rzecz upowszechniania wśród nich idei samorządności i kształtowania postaw obywatelskich.


 Bierne prawo wyborcze przysługuje uczniom klas 6-8, którzy ukończyli 13 rok życia, a nie ukończyli 18 roku życia, zamieszkałym na terenie Gminy Borki. Wybory cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, na 15 wolnych mandatów zostało zarejestrowanych 27 kandydatów na radnych.
 W wyniku przeprowadzonych wyborów Radnymi Młodzieżowej Rady Gminy Borki na obecny rok szkolny zostali:
1. Weronika Młynarczyk – SP w Krasewie,
2. Łukasz Piłat – SP w Krasewie,
3. Krystian Całka – ZPO w Borkach,
4. Roksana Orłowska – ZPO w Borkach,
5. Aleksandra Szajna – ZPO w Borkach,
6. Małgorzata Obroślak – ZPO w Borkach,
7. Justyna Kulik – ZPO w Woli Osowińskiej,
8. Filip Bartoń – ZPO w Woli Osowińskiej,
9. Patrycja Góral – ZPO w Woli Osowińskiej,
10. Maciej Jaszczuk- SP w Tchórzewie Kolonii,
11. Patrycja Stefaniak – SP w Tchórzewie Kolonii,
12. Patryk Gajda- SP w Woli Chomejowej,
13. Jakub Cieślak – SP w Woli Chomejowej,
14. Katarzyna Mateusiak – ZSR w Woli Osowińskiej,
15. Izabela Skowron – ZSR w Woli Osowińskiej.