Młodzież ZPO spotkała się z Januszem Józefowiczem

 Uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Borkach biorący udział w projekcie „Metrem do Romy – podróż po świecie musicalu” 1. lutego obejrzeli legendarny musical „Metro” w Teatrze Studio Buffo w Warszawie oraz spotkali się z jego twórcą – reżyserem i choreografem – Januszem Józefowiczem.

Wyjazd grupy 50 uczniów ZPO i ich opiekunów był jednym z działań projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Kreatywne Borki” od października ubiegłego roku w borkowskiej szkole. Jego celem jest zainteresowanie młodzieży teatrem poprzez zapoznanie ich z formą artystyczną jaką jest musical.

Po obejrzeniu spektaklu uczniowie odbyli spotkanie z Januszem Józefowiczem. Artysta opowiadał o swej pracy i miłości do teatru. W trakcie rozmowy okazało się, że Janusz Józefowicz pochodzi z Lubelszczyzny. Jest absolwentem Szkoły Podstawowej w Borzechowie i III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak zrodziła się jego pasja, skąd czerpie pomysły do układów choreograficznych oraz jakie cechy trzeba przejawiać, aby dostać angaż w Teatrze Studio Buffo.

To już druga wyprawa do teatru w stolicy. Dzięki realizacji przedsięwzięcia uczniowie odbyli w listopadzie ubiegłego roku wyjazd na spektakl „Aida” do Teatru Roma w Warszawie. Beneficjenci projektu mają już za sobą zajęcia z wiedzy o teatrze, warsztaty z piosenki musicalowej, warsztaty teatralne oraz warsztaty taneczne z choreografem. Każda z grup przygotowała występ wieńczący uczestnictwo w projekcie, a efekty ich pracy będzie można zobaczyć 6 marca podczas gali podsumowującej.

Projekt „Metrem do Romy – podróż po świecie musicalu” jest współfinansowany przez Fundację PZU w ramach konkursu dotacyjnego „Fundacja PZU z Kulturą”, który zakłada upowszechnianie dzieciom i młodzieży dostępu do kultury wysokiej i poszerzanie ich wiedzy w tym zakresie. W konkursie Fundacja przekazuje do 15 000,00 zł dofinansowania na projekty organizacji pozarządowych.

(lpż)