Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

,,Miłość do cierpiących jest znakiem
i miarą poziomu cywilizacji i rozwoju Narodu”
Jan Paweł II

Corocznie 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku i mający na celu przybliżenie społeczeństwu problemów osób z niepełnosprawnością.

Dzień przypomina o potrzebie solidarności międzyludzkiej oraz konieczności udzielania wsparcia osobom starszym, chorym i z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Wspólna, nierzadko spontaniczna, aktywność nas wszystkich wielokrotnie pozwala na uruchomienie działań tak jednorazowych, jak i systemowych, które wnoszą w  życie osób obarczonych ciężarem choroby i niepełnosprawności poczucie wsparcia, bezpieczeństwa oraz konkretne zmiany wpływające na poprawę jakości ich życia. Doświadczenia pokazują, że liczne przedsięwzięcia rządowe, zyskując aprobatę społeczną oraz pobudzając aktywność społeczności lokalnych, mają realną szansę na wprowadzenie stałych, pozytywnych zmian w życie osób oraz ich rodzin  borykających się z problemem niepełnosprawności lub choroby trwale upośledzającej codzienne funkcjonowanie. Z uwagi na obchodzony w miesiącu grudniu Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych zwracam się do Państwa, mieszkańców Gminy Borki z apelem o uważność, wrażliwość i solidarność z osobami potrzebującymi.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach zwraca się z prośbą o powiadamianie o wszelkich zauważonych potrzebach mieszkańców Gminy Borki, zwłaszcza starszych, chorych, samotnych, z niepełnosprawnościami, celem niezwłocznego uruchomienia działań z zakresu pomocy społecznej.

Kierownik GOPS w Borkach
Anna Szalast