Maszt z projektu „Pod biało-czerwoną” w Borkach

W ramach projektu “Pod biało-czerwoną” oraz dzięki głosom mieszkańców, gmina otrzymała dotację na maszt z flagą. Został zainstalowany przed budynkiem Urzędu Gminy Borki.

“Niech maszty z biało-czerwoną rozsiane w całym kraju pokażą nasze przywiązanie do Polski, którą mamy nie tylko w sercu, ale chcemy się nią podzielić budując wspólnotę Rzeczypospolitej.”-Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki

Zakup oraz montaż masztu z tabliczką i flagą RP został sfinansowany w ramach realizacji projektu „Pod biało-czerwoną”. Pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.