Lubelski Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi

Lubelski Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi (WOK) prowadzi działania na rzecz poprawy zgłaszalności kobiet na profilaktyczne badania mammograficzne.

Informacja na temat Programu znajduje się na naszej stronie internetowej www.onkologia.lublin.pl