Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców

Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A. realizuje projekt pn. “Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców” , którego celem jest zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy w regionie poprzez stworzenie 66 nowych miejsc pracy na terenie województwa lubelskiego w 55 nowo powstałych firmach. Projekt zakłada dostarczenie niezbędnej wiedzy 60 Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu oraz udzielenie 55 bezzwrotnych dotacji w  wysokości do maksymalnie 23 050,00 złotych i wsparcia pomostowego w maksymalnej wysokości do 2 800,00 złotych przez okres 12 miesięcy.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w terminie od 5 do 26 kwietnia 2022 r. w godz. od 8.00-16.00

Wszyscy zainteresowani pozyskanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą zapoznać się z zasadami uczestnictwa w projekcie na stronie internetowej https://lpnt.pl/