KURS CHEMIZACYJNY DLA ROLNIKÓW

Lubelska Izba Rolnicza zawiadamia o zamiarze przeprowadzenia kursu chemizacyjnego dla rolników w Urzędzie Gminy Borki. Kurs odbędzie się do końca lutego br. po zebraniu chętnych (o dokładnym terminie będziemy informować).
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 81 478 54 22 (p. Ewelina Grzywacz).
Koszt szkolenia – 60 zł;
PRZYPOMINAMY: Każda osoba, która stosuje środki ochrony roślin, powinna posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin prze pomocy opryskiwaczy. Zaświadczenie jest wydawane na okres 5 lat. Art. 64 z dn. 8 marca 2013 r. o ochronie roślin.