Krasew: rozpoczęcie prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków

Wójt Gminy Borki Radosław Sałata informuje, że w związku z realizacją projektu “E-geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w Krasewie rozpoczęły się prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

Prace mają na celu: 

dostosowanie bazy ewidencji gruntów i budynków do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i budownictwa z dna 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
ustalenie granic działek ewidencyjnych (w przypadku braku możliwości określenia ich przez wykonawcę na podstawie istniejących wiarygodnych dokumentów),
pomiar budynków nieujawnionych w ewidencji budynków wraz z elementami przynależnymi (tarasy schody itp.),
pozyskanie danych opisowych wymaganych przez zapisy ww. rozporządzenia (dla budynków ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków).
 
Pismo od Starosty Radzyńskiego Szczepana Niebrzegowskiego: wsp. pom geodezyjnych wsi Krasew