Koordynator dostępności

W dniu 14 września 2020 roku zarządzeniem nr 172 Pan Wójt Gminy Borki powołał koordynatora oraz zespół ds dostępności.

Koordynatorem dostępności w Gminie Borki jest Pani Anna Szalast. Telefon kontaktowy: 81 85 74 277, adres email: koordynatordostepnosci@gminaborki.pl

Druk zarządzenia znajduje się tutaj