KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu “Strategii rozwoju lokalnego Gminy Borki na lata 2016-2022”

Zapraszamy mieszkańców Gminy Borki do wyrażenia swojej opinii i uwag dotyczących projektu Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Borki na lata 2016-2022.

Konsultacje projektu trwają od 15.12.2015 r. do 28.12.2015 r.

Opinie i uwagi do projektu strategii prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej: infrastruktury@borkiradzynskie.pl w tytule korespondencji: “Konsultacje strategii” lub złożyć w formie papierowej w Sekretariacie Urzędu Gminy Borki w terminie do 28.12.2015 r.

Dodatkowo projekt Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Borki na lata 2016-2022 w formie papierowej wyłożono do wglądu w Referacie Rozwoju i Inwestycji Urzędu Gminy Borki.

Strategia ROBOCZA 2016-2022 Projekt strona