KONKURSU WIEDZY „WŁODZIMIERZ CHEŁMICKI – TWÓRCA NASZEGO REGIONU”

KONKURS ORGANIZOWANY JEST Z OKAZJI 50 ROCZNICY ŚMIERCI WŁODZIMIERZA CHEŁMICKIEGO

Celem konkursu jest:
– bliższe poznanie życia i twórczości literata naszego regionu
– uczczenie pamięci rodzimego literata i propagowanie jego twórczości
– pielęgnowanie i popularyzacja bogatych tradycji gminy Borki oraz pogłębianie wiedzy o historii i kulturze regionu. 

  1. Konkurs ma charakter otwarty. Jest adresowany do wszystkich zainteresowanych powyżej 10 roku życia.
  2. 2.Regulamin i kupon z pytaniami będą  dostępne w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borkach ul. Spółdzielcza 1,  filii w Woli Osowińskiej ul. Wesoła 29, Urzędzie Gminy Borki ul. Wojska Polskiego 41 oraz na stronie internetowej GBP pod adresem: www.borki.naszabiblioteka.com oraz w biuletynie samorządowym  Czapla.
  3. Konkurs rozpoczyna się 4 maja 2018 r. Odpowiedzi  na pytania wraz z danymi: imię, nazwisko, wiek, dokładny adres oraz telefon, należy  dostarczyć do 8 czerwca 2018 r. na adres:  Gminna Biblioteka Publiczna w Borkach, ul. Spółdzielcza 1.
  4. Lista laureatów zostanie ogłoszona 12 czerwca 2018 roku i  zamieszczona  na stronie internetowej Biblioteki.
  5. Nagrodzone zostaną osoby, które prawidłowo odpowiedzą na wszystkie pytania i udzielą najciekawszej odpowiedzi na ostatnie pytanie.

Telefon kontaktowy: 81 8574244; 81 8574287, e-mail: gbp.borki@poczta.fm

Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Borkach
Patronat: Wójt Gminy Borki Radosław Sałata

Do pobrania:

Regulamin konkursu

Kupon z pytaniami