Konkurs literacki: napisz opowiadanie kryminalne/sensacyjne

Umiesz ciekawie opowiadać? Masz dobrą wyobraźnię i lekkie pióro? – odkryj swój talent literacki i podziel się nim za przyzwoite pieniądze! 

W stulecie ogłoszenia dekretu o powołaniu Policji (lipiec 1919 roku) Biuro Programu Niepodległa wraz z Komendą Główną Policji
ogłaszają konkurs literacki na opowiadanie kryminalne lub sensacyjne:
🖌 do 27 000 znaków (ok. 15 stron maszynopisu),
🖌 z mocno rozbudowanym motywem policyjnym. 

DLA KOGO?
Konkurs jest przeznaczony dla osób od 16 roku życia.

DO KIEDY?
Prace należy przesyłać do 15 czerwca 2019 roku na adres konkurs@niepodlegla.gov.pl. 

JAKIE NAGRODY? 
Organizatorzy przewidzieli nagrody pieniężne w każdej kategorii: 2 000 zł za pierwsze miejsce, 1 500 zł za drugie miejsce, 1 000 zł za trzecie miejsce. Najlepsze prace zostaną opublikowane w antologii pokonkursowej. Niewykluczone są także nagrody dodatkowe, nieujęte w regulaminie.

Szczegóły: https://bit.ly/2uDTQeG

KONKURS