Konferencja w ramach projektów Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim

 

wcyfroweW dniu 9 listopada w Hotelu LUXOR w Lublinie odbyła się konferencja w ramach projektów „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” i „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III”, w której udział wzięli Pan Radosław Sałata – Wójt Gminy Borki oraz Pan Michał Paszkowski – inspektor ds. informatycznych.
W panelu I konferencji szeroko omówiono założenia projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” jak również działania programu „Polska Cyfrowa Równych Szans w nowej perspektywie lat 2014-2020”.
Specjalista ds. funduszy europejskich zaprezentował założenia rozwoju Lubelszczyzny w nowej perspektywie 2014-2020.
Panel II poświęcony był rozwojowi społeczeństwa informacyjnego w województwie lubelskim i doświadczeniom z regionu w kontekście założeń programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.
Na zakończenie przedstawiono wnioski podsumowujące całokształt konferencji.