Konferencja o stosowaniu środków ochrony roślin

W dniu 06.04.2016 Lubelski Urząd Wojewódzki zorganizował konferencję pt. „Warunki bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin w kontekście ochrony ich podstawowych zapylaczy”. Delegatem z Urzędu Gminy Borki była Pani Elżbieta Ciężka.

Spotkanie miało na celu przede wszystkim zwiększenie świadomości znaczenia owadów zapylających we współczesnym rolnictwie, jak również zwrócenie uwagi na zagrożenia jakie niesie ze sobą intensyfikacja produkcji i nieodpowiednie stosowanie środków ochrony roślin. Przypomniano o roli pszczół w historii cywilizacji i konsekwencjach  uprzemysłowienia i intensywnego rolnictwa, które przyczyniają się do zagrożenia ich wyginięciem. Omówione zostały również tematy stosowania środków ochrony roślin, monitoringu zatruć oraz procedury postępowania w przypadku stwierdzenia zatrucia.

Zaproszeni goście mogli się zapoznać również z danymi dotyczącymi zatruć pszczół na terenie województwa lubelskiego i zadaniami jakie są podejmowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Przedstawiciel ARiMR omówił doświadczenia w zakresie kontroli wzajemnej zgodności, dotyczącej bezpieczeństwa żywności i stosowania środków ochrony roślin.