Komunikat Wójta Gminy Borki

Niniejszym informuję, że w dniu 26 marca 2015 r. (czwartek) o godz. 1200 na terenie gminy Borki przeprowadzony zostanie trening Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) z głośnym użyciem syren alarmowych (sygnał akustyczny ciągły trwający 1 minutę).
W związku z powyższym proszę mieszkańców gminy, by sygnał, który zostanie nadany w tym dniu potraktować jako ćwiczebny i nie podejmować z tego tytułu żadnych działań.
Wójt Gminy
/-/ Radosław Sałata