KOMUNIKAT WÓJTA GMINY BORKI

NINIEJSZYM INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 1 WRZEŚNIA 2018 (sobota) O GODZ. 12.00 NA TERENIE GMINY BORKI PRZEPROWADZONY ZOSTANIE TRENING SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA (SWO) Z GŁOŚNYM UŻYCIEM SYREN ALARMOWYCH (sygnał akustyczny ciągły trwający 1 minutę).
W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSZĘ MIESZKAŃCÓW GMINY, BY SYGNAŁ, KTÓRY ZOSTANIE NADANY W TYM DNIU POTRAKTOWAĆ JAKO ĆWICZEBNY I NIE PODEJMOWAĆ Z TEGO TYTUŁU ŻADNYCH DZIAŁAŃ.