Komunikat Wójta Gminy Borki

NINIEJSZYM INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 28 CZERWCA 2018 (CZWARTEK) O GODZ. 12.00 NA TERENIE GMINY BORKI PRZEPROWADZONY ZOSTANIE TRENING SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA (SWO) Z GŁOŚNYM UŻYCIEM SYREN ALARMOWYCH (sygnał  akustyczny ciągły trwający 1 minutę)

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSZĘ MIESZKAŃCÓW GMINY, BY SYGNAŁ, KTÓRY ZOSTANIE NADANY W TYM DNIU POTRAKTOWAĆ JAKO ĆWICZEBNY I NIE PODEJMOWAĆ Z TEGO TYTUŁU ŻADNYCH DZIAŁAŃ.

Wójt Gminy Borki
/-/ Radosław Sałata