Komunikat w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wrzosów

Komunikat w sprawie braku przydatności wody do spożycia