Komunikat w sprawie jakości wody z ujęcia wody Wrzosów, dot. miejscowości Wrzosów na dzień 16 listopada 2017 r.

Woda pochodząca z wodociągu w miejscowości Wrzosów nie zawiera szkodliwych bakterii i jest przydatna do spożycia.

W załączeniu stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radzyniu Podlaskim

Załącznik do komunikatu