Komunikat nr 2 w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wrzosów