Komunikat lubelskiego wojewódzkiego lekarza weterynarii w sprawie szczepień ochronnych.