Komunikat Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina, że w dniu 15 maja 2021r. upływa termin składania informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego za rok sprawozdawczy 2020/2021.