KOMUNIKAT !!! Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Borkach

Borki, dnia 13.03.2020 r.

KOMUNIKAT !!!

Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Borkach

W związku z zaistniałą sytuacją dotycząca występowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przypadków zachorowań na wirusa SARS-CoV-2 (KORONAWIRUS) podjęto decyzję o wprowadzeniu działań o charakterze profilaktycznym związanych przede wszystkim z kontaktem naszych pracowników z odbiorcami świadczonych usług z zakresu dostawy wody i odbioru ścieków. Biorąc powyższe pod uwagę informuje iż:

od dnia 13 marca 2020 roku do 31 marca 2020 roku procownik ZGK dokonujący odczytów wodomierzy nie będzie przeprowadzać odczytów przy bezpośrednim kontakcie z właścicielami nieruchomości.

W celu ustalenia odczytu uprzejmie prosimy o:

– telefoniczne podawanie stanów licznika wodomierzy: 81 857 42 30

– wysyłanie stanów licznika za pomocą poczty elektronicznej zgk@gminaborki.pl

Powyższa informacja dotyczy mieszkańców miejscowości:

WOLA OSOWIŃSKA oraz WOLA CHOMEJOWA

 

Odbiorcy, którzy nie przekażą informacji o wskazaniu wodomierzy zostaną obciążeni fakturą na podstawie średnich odczytów z poprzednich okresów rozliczeniowych lub po wnowieniu dokonywania odczytów wodomierzy przez inkasenta.

Zaznaczam, że przedmiotowe działanie ma wyłącznie charakter prewencyjny – ZGK mając na uwadze zarówno bezpieczeństwo pracowników, jak i naszych klientów chce w ten sposób do minimum ograniczyć bezpośredni kontakt.

Z chwilą zmniejszenia ryzyka związanego z wirusem SARS-CoV-2 (KORONAWIRUS) dotychczasowy sposób odczytów zostanie przywrócony.

 

Kierownik Zakładu

      (-) mgr inż. Paweł Komoń