Komunikat Dyrektora ARR OT Lublin

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Lublinie
ul. Leszka Czarnego 3,
20-610 Lublin
informuje, że w dniach 13 sierpnia do 11 września br.

będzie przyjmowała wnioski od rolników w sprawie rozłożenia na nieoprocentowane raty opłaty za przekroczenie kwot indywidualnych w produkcji mleka w roku kwotowym 2014/2015.
Pomoc będzie miała charakter pomocy de minimis w rolnictwie.
Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego: www.arr.gov.pl/data/00069/kml_ p14_f2.pdf
Szczegółowe informacje dotyczące pomocy można uzyskać pod numerem telefonu w Oddziale Terenowym ARR w Lublinie nr telefonu: 81 53 63 700 wew.711, 713 lub 717.

Adam Rychliczek
Dyrektor ARR OT Lublin