Gmina Borki pozyskała kolejne pieniądze

Miło nam poinformować, że Gmina Borki pozyskała fundusze na realizację projektu Wesołe przedszkolaki w Gminie Borki. Projekt zajął wysokie, bo 15 miejsce na liście rankingowej; od pierwszego miejsca na liście wniosek dzieli zaledwie 5 punktów. 

Kto skorzysta na projekcie? Przedszkolaki z Gminy Borki.

Co planujemy zrobić:

1. utworzymy przedszkole przy ZPO w Borkach;

2. zorganizujemy dodatkowe zajęcia w przedszkolu przy ZPO w Borkach;

3. utworzymy nową grupę przedszkolną w przedszkolu  przy ZPO w Woli Osowińskiej.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 219 481, 99 zł, natomiast Gmina uzyska dofinansowanie w wysokości 1 036 559,69 zł. Środki będą pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje kompetencje; działanie 12.1 Edukacja przedszkolna

Okres realizacji projektu: od 01 sierpnia 2019 roku do 31 lipca 2020 roku.