KOLEJNA NAGRODA DLA GMINY BORKI

Wójt Gminy Borki ppłk rez. Radosław Sałata z radością i satysfakcją informuje, że dziś podczas uroczystego Wojewódzkiego Dnia Seniora w Lublinie Gmina Borki otrzymała nagrodę GMINA PRZYJAZNA SENIOROM za promowanie innowacyjnych i wielozakresowych działań na rzecz osób starszych.

Ważne: Gmina Borki jest jedną z zaledwie trzech nagrodzonych gmin na aż 213 gmin w województwie lubelskim.

Nagroda została przyznana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. “Cieszymy się niezmiernie, że działania, które podejmujemy na rzecz osób starszych, są doceniane. To motywuje na do dalszej aktywności” – mówi Radosław Sałata.