Klub Seniora w Osownie

Dziś, tj. 16 stycznia o godz. 15:00 odbędzie się spotkanie organizacyjne Klubu Seniora w Osownie.

Zapraszamy osoby:
– powyżej 60 lat,
– nieaktywne zawodowo,
– zamieszkujące w Gminie Borki.
Klub Seniora będzie docelowo miejscem do spotkań w przyjemnej i otwartej atmosferze dla Seniorów.
Klub jest przeznaczony dla 26 osób. Zapisu można dokonać osobiście w Urzędzie Gminy w Borkach lub telefonicznie. Szczegółowe informacje na temat klubu lub naboru można uzyskać pod numerami: 81 857 42 08 – Urząd Gminy Borki lub 515 909 442 – Magdalena Kozieł.

Klub Seniora w Osownie będzie działać w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.