IV Kongres Ruchu Rowerowego

W dniach 21-22 stycznia Wójt Radosław Sałata udał się do Warszawy na IV Kongres Ruchu Rowerowego. W ramach Kongresu odbyła się międzynarodowa konferencja promująca najlepsze praktyki w zakresie wdrażania polityki rowerowej w miastach Polski i Unii Europejskiej.

Celem spotkania było podsumowanie tego, co wydarzyło się w polskiej polityce rowerowej oraz wspólne zastanowienie się nad tym, co można i należałoby zrobić w najbliższej przyszłości odnośnie poprawy infrastruktury rowerowej w samorządach.

Program wydarzenia zakładał prezentację najciekawszych pro rowerowych zmian, które właśnie zachodzą na ulicach polskich miast. Kongres był okazją do porównania polityk rowerowych prowadzonych w różnych miastach i przedstawienia najważniejszych, płynących z takiego porównania, wniosków i rekomendacji. Zaprezentowano w szczegółach najlepsze rozwiązania, zarówno systemowe, jak i techniczne, które przyniosły na tym polu największy postęp.

Szczególną uwagę poświęcono też kwestii nowych przepisów dotyczących tworzenia infrastruktury rowerowej oraz bezpieczeństwa rowerzystów.

Dołożymy starań, oby jak najwięcej wiedzy i doświadczeń przenieść na grunt naszej Gminy.

http://miastadlarowerow.pl/index_wiadomosci.php?dzial=2&kat=9&art=141

 

CAM00942

CAM00937

/-/ mgr inż. Radosław Sałata