Termomodernizacja budynku użytkowo-mieszkalnego w Woli Osowińskiej

Gmina Borki otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego oraz Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego.

Prace termomodernizacyjne obejmują m.in. wymianę źródła ciepła na kocioł gazowy wraz z wyminą grzejników, wymianę okien, ocieplenie ścian elewacji, wymianę oświetlenia.

Umowa z wykonawcą wyłonionego w drodze przetargu opiewa na 258 930,00 zł. Dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowanych zadania. Prace postępują terminowo a ich zakończenie planowane jest na koniec września 2020 r.