INFORMACJA WS. ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Wójt Gminy Borki uprzejmie informuje, iż zgłaszanie przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., odbywa się w siedzibie Urzędu Gminy Borki, ul. Wojska Polskiego 41, Borki, w pokoju nr 14 (USC), do dnia 21 września 2018 r. w godzinach pracy urzędu tj.: wtorek 7.30 – 17.00, środa/czwartek 7.30 – 15.30, piątek 7.30 – 14.00.